Co trzeba wiedzieć o ustawie deweloperskiej?

Zmiany wprowadzone w Ustawie deweloperskiej od 2022 roku zrewolucjonizowały rynek nieruchomości. Przepisy te mają kluczowe znaczenie dla deweloperów oraz nabywców mieszkań i domów. Te zmiany to krok milowy w zapewnieniu przejrzystości i uczciwości w transakcjach.
Większa ochrona dla nabywców
Zmiany wprowadzone w Ustawie deweloperskiej od 2022 roku stanowią przełom w ochronie nabywców nieruchomości, gwarantując im większe bezpieczeństwo i pewność przy zawieraniu transakcji. Jest to istotny postęp w kierunku uczciwości i przejrzystości na rynku nieruchomości, który daje kupującym mocne podstawy do ochrony ich interesów.
Przeniesienie wierzytelności – nowe ograniczenia
Obecnie przeniesienie wierzytelności z umowy rezerwacyjnej na osoby trzecie jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Można je przeprowadzać jedynie na rzecz członków najbliższej rodziny z I i II grupy podatkowej.
Szczegółowe regulacje umowy deweloperskiej
Dla umów deweloperskich istnieją także nowe reguły. Przeniesienie wierzytelności jest dozwolone pod określonymi warunkami, a wszelkie transakcje wymagają formy aktu notarialnego w celu zapewnienia ich prawnej ważności.
Konsekwencje nierespektowania ustawy
Każde działanie niezgodne z nowymi przepisami skutkuje nieważnością umowy, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią ubiegłorocznej nowelizacji.
Jeżeli macie pytania lub potrzebujecie wyjaśnień – zapraszam do kontaktu! 😊
📲 692 10 16 16
💻 piotr@piotradamus.pl